ලියාපදිංචි සාමාජිකයන් ;)

Tuesday, February 18, 2014

අපි යන්නේ කොයි පාරේ

කෙනෙකු.....
සුවහස් කැකුළු විකසිත
නෙත්කළු වූ මාවතක්
සොයනු වස් වෙහෙසෙයි
දිවා රෑ නිදි වරා.........

තවකෙකු.....
සුවහස් කැකුළු විකසිත
නෙත්කළු වූ මාවතක්
සොයනු වස් කරයි සැලසුම්
දෙවසරක් පුරාවට.........

අනෙකෙක්.....
සුවහස් කැකුළු විකසිත
නෙත්කළු වූ මාවතක්
සොයනු වස් දකියි සිහින
නිතිපතා දිවා රෑ.........

සමහරෙක්......
නොසොයයි මාවතක් 
නොදකියි ඉදිරියක්
කාලයට ඉඩ දී
සිටියි මුව හා නෙතු අයාගෙන.........

හදවතට තට්ටු කර විමසනු
ඔබ කොතැනක දැයි කියා
උත්සහා කරනු මැන
වෙහෙසී ජය ගන්න
මුළු විශ්ව සාගරය.........1 comment:

  1. ඔක්කෝම කස්ටිය ඉන්නවා නේද.. මම ඉන්නේ අනිතිම සැට් එකේ

    ReplyDelete